Tokyo Revengers - Kazutora Hanemiya

  • $35.00
    Unit price per 
Tax included.


Tokyo Revengers Kazutora Hanemiya

Tokyo Revengers Kazutora Hanemiya figure by Banpresto. Approximately 18cm