POP! Naruto: Shikamaru Nara

POP! Naruto: Shikamaru Nara

  • $20.00
    Unit price per 
Tax included.


Shikamaru Nara

License: Naruto Shippuden

Category: Anime

Rarity: Common

Product type: POP! 3.75 Inch